Logo - Rope Skipping Oostende
VOLWASSENEN
°2003 of ouder
Trainers: Trui en Emma
woensdag 20.00 - 21.30u, zaal BS Vermeylen
#recreatie #volwassenen #bsvermeylen
€ 90 / seizoen INSCHRIJVEN