Logo - Rope Skipping Oostende
VOLWASSENEN
°2004 of ouder
Trainers: Trui en Emma
woensdag 19.30 - 21.00u, zaal BS Vermeylen


#recreatie #volwassenen #bsvermeylen
€ 90 / seizoen INSCHRIJVEN